Kontakt

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju projekta: 

doc. dr. Nadja Damij, 
E-mail: nadja.damij@fis.unm.si

strokovna sodelavka Klavdija Macedoni,
Tel.: 059 082 061


Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja««; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«