Predavatelji

Na Poletni šoli, ki jo organizira Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, bodo predavali uveljavljeni strokovnjaki:
 Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja««; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«