Predavatelji‎ > ‎

Jadranka Golob

Kot inženirka računalništva sem svojo poklicno pot začela v Iskri Commerce. Najprej kot programer, potem pa kot organizator poslovanja in sem se ukvarjala predvsem s podporo poslovanja trgovin.
Nadaljevala sem kot vodja informatike v trgovskem podjetju. Vodila sem projekt kompletne prenove informacijskega sistema, infrastrukture in tudi reorganizacije. V tem času sem bila nekaj let tudi članica nadzornega sveta podjetja. To je bila dragocena izkušnja, saj sem dobila širši vpogled v poslovanje podjetij in gospodarstva na splošno.

Na povabilo direktorja podjetja, ki se je ukvarjalo s proizvodnjo elektro naprav, sem najprej postala svetovalka uprave, čez čas pa izvršna direktorica za področje informatike. Pri tem sem pridobila tudi mednarodne izkušnje.

V Navision svet sem vstopila leta 2001 kot vodja programa Navision v podjetju Jerovšek Computers, nadaljevala kot informatik v trgovskem podjetju. V podjetju SRC.SI d.o.o. sem bila najprej projektni vodja, nato pa vodja programa Navision.
V tem času sem kot analitik, uvajalec, svetovalec, projektni vodja in vodja programa tesno sodelovala z najširšim krogom ljudi v številnih podjetjih - s člani uprav, direktorji in lastniki, pa tudi s finančniki, komercialisti, računovodji in skladiščniki.
Vedno združujemo svoje moči za optimizacijo poslovanja in večanje vrednosti poslovnih sistemov.

Trdno verjamem, da smo posel ljudje, zato sem septembra 2008 skupaj s partnerjema združila svoje moči, znanje, izkušnje in energije v našem skupnem podjetju Citius d.o.oOperacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja««; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«