Predavatelji‎ > ‎

prof. dr. Miroslav Bača

Predavatelj dr. Miroslav Bača je izredni profesor na Sveučilištu v Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin; vodja Centra za biometriju, privatnost i forenziku računala, avtor preko 50 znanstvenih in strokovnih del, stalni sodni izvedenec za informatiko ter tehnični ekspert za evalvacijo zasebnosti informacijskih proizvodov in uslug.Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja««; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«