Program prva poletna slovensko

Poletna šola bo obsegala niz 8 delavnic po 5 šolskih ur:

Prvi sklop:


Namen prve delavnice je udeležencem predstaviti idejo mobilnega računalništva, razkriti osnovne razlike med mobilnim in namiznim računalništvom ter jih navdušiti za razvoj uporabniško orientiranih mobilnih aplikacij. V ta namen se bomo na prvi delavnici posvetili naslednjim temam:

 


 • spoznavanje osnov mobilnega in vseprisotnega računalništva
 • predstavitev kratke zgodovine razvoja in kako ter zakaj je ravno sedaj prišlo do razcveta mobilnih platform
 • primerjava prevladujočih mobilnih platform (Android, iOS, BlackBerry, ...)
 • trženjski vidik mobilnih aplikacij; predstavitev potencialnega trga v Sloveniji in v svetu, kako uspeti na trgu mobilnih aplikacij, katere metode in trženjske kanale lahko v ta namen izkoristimo.
 • predstavitev idej za končne projekte

 

Drugi sklop:


Drugi sklop delavnic bo namenjen spoznavanju z razvojnim okoljem, v katerem bodo udeleženci razvijali svoje projektne naloge:

 

 • predstavitev osnov razvoja v programskem jeziku java, programskega ogrodja Eclipse ter orodij za delo z navideznim strojem sistema Android
 • izdelava prve mobilne aplikacije
 • spoznavanje osnovnih aplikacijskih vmesnikov

 

Tretji sklop:


Mobilne aplikacije običajno zahtevajo dostop do svetovnega spleta in storitev, ki se nahajajo v njem, zato bomo tretji sklop namenili predstavitvi različnih pristopov za povezovanje mobilnih aplikacij z »oblakom«. V okvirtu tega sklopa bomo obdelali:

 

 • programiranje povezljivih aplikacij, dostop do svetovnega spleta
 •   osnove standardnih formatov za izmenjavo vsebin xml, json
 • upravljanje z napakami – kaj storiti v primeru težav pri dostopu do omrežja, kako varno in pravilno zaključiti proces v primeru napak
 • povezovanje z obstoječimi storitvami (npr. Google, Facebook, Twitter, ...) – kako vključiti programske vmesnike (API) v lastne aplikacije za doseganje večje povezljivosti

 

Četrti sklop:


Priprava uporabnega uporabniškega vmesnika bo sledila v četrtem sklopu, ko bodo udeleženci že dovolj dobro poznali osnovne tehnične zmogljivosti izbrane platforme. V tem sklopu se bomo posvetili različnim vidikom uporabniškega vmesnika:

 

 • oblikovanje grafičnega vmesnika, namenjenega uporabniku
 • kako zagotovoti konsistentnost in predvidljivost uporabniškega vmesnika, kako minimizirati potrebo po preobsežni uporabniški dokumentaciji
 • razumevanje vpliva izbrani audiovizuelnih učinkov
 • prilagajanje uporabniškega vmesnika

 

Peti sklop:


Peti sklop delavnic bo nadgradil predhodni sklop s predstavitvijo različnih možnosti za vključevanje bogatih multimedijskih vsebin:

 

 • vključevanje audio ter video posnetkov
 • uporaba digitalnega fotoaparata oz. kamere – kako lahko v lastnih aplikacijah dostopamo do kamere, zajemamo fotografije, dostopamo do obstoječih slik v galeriji itd.
 • 3d grafika – kratek uvod v 3d grafiko na platromi Android

 

Šesti sklop:


Zadnji sklop bo namenjen predstavitvi najrazličnejših senzorjev, ki jih je moč najti v trenutno najbolj popularnih mobilnih napravah:

 

 • uvod v lokacijske storitve – kaj za uporabnika pomeni dejstvo, da je telefon prisoten na vsakem koraku? Kako lahko razvijalci svoje aplikacije z enostavnimi prijemi opremijo z informacijo o trenutnem položaju uporabnika?
 • uporaba preostalih senzorjev za določanje orientacije v prostoru (npr. kompas, žiroskop)
 
Program po dnevih

Petek, 1.7.2011

16:00 - 20:30

Uvod v mobilno računalništvo, zgodovina, izvedba ankete, pregled gibanja trendov mobilnih aplikacij, uvod v aplikacijo Android

Izvajalec: Gregor Berginc

 
 

Sobota, 2.7.2011

9:00 - 13:00

Predstavitev razvoja mobilne aplikacije - 1. del

Izvajalec: Gregor Berginc

 
 

Petek, 8.7.2011

16:00 - 20:30

Predstavitev razvoja mobilne aplikacije - 2. del:
dostop do omrežja, prenos podatkov, povezovanje s storitvami

Izvajalec: Gregor Berginc

 
 

Sobota, 9.7.2011

9:00 - 12:00

Spoznavanje naprednejših vsebin: storitve, uporaba senzorjev, prikaz na zemljevidu,
uporaba grafike

Izvajalec: Gregor Berginc

12:00 - 13:00

Uvod v 3d grafiko

Izvajalec: Aleš Štimec

 
 

Petek, 5.8.2011

16:00 - 19:15

Predstavitev drugačnega pogleda na razvoj aplikacij - emotional design

Izvajalec: Uroš Jovanovič

19:30 - 20:30

Vodenje kreativne diskusije o prototipnih predlogih mobilnih aplikacij udeležencev

Izvajalec: Gregor Berginc

 
 

Sobota, 6.8.2011

9:00 - 12:00

Okrogla miza z udeleženci, kjer je tekel pogovor o pravnem in družbenem pogledu na mobilne platforme.

Izvajalci: Miroslav Bača, Dolores Modic, Urša Lamut, Alenka Pandiloska Jurak

12:00 - 13:00

Predstavitev slovenskega trga mobilnih naprav in aplikacij; operaterjev pogled na trg

Izvajalec: Ana Petančič

 
 

Petek, 2.9.2011

16:00 - 17:30

Opis inovativnih okolij in predstavitev celotnega inovativnega cikla za razvijalce mobilnih aplikacij

Izvajalec: Simone Arnaldi

17:30 - 19:00

Predstavitev pristopa za definicijo uporabniškega vmesnika - teoretični del

Izvajalec: Gerhard Leitner

19:00 - 20:30

Predstavitev pristopa za definicijo uporabniškega vmesnika - praktični del

Izvajalec: David Ahlstroem

 
 

Sobota, 3.9.2011

9:00 - 13:00

Predstavitve projektnih nalog udeležencev in kritično ovrednotenje le-teh

Izvajalec: Gregor Berginc

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja««; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«